TALOUSARVIOALOITE 185/2013 vp

TAA 185/2013 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen liittyen vuoden 2013 talousarvioesityksessä todetaan, että Savonlinnan ja Varkauden säännöllisen lentoliikenteen ostolla turvataan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisia yhteyksiä. Välin Helsinki—Varkaus—Savonlinna—Helsinki liikenteen (kolmiolennon) rahoittamiseen osallistuvat valtion lisäksi myös paikalliset ja alueelliset tahot. Kolmiolennon tuki valtion talousarviossa on miljoona euroa, joka ei riitä nykytilanteenakaan, vaan yhä kasvava osuus jää muiden toimijoiden maksettavaksi. Valtion maksuosuuden sopimuskaudella ei tulisi olla rajattu enintään 50 %:iin liikenteen ostokustannuksista.

Alueen kehittämiseksi sekä elinkeinoelämän ja ulkomaille suuntautuvien jatkoyhteyksien turvaamiseksi alueen riittävät lentoyhteydet on turvattava valtion lisärahoituksella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 800 000 euroa Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Kaj Turunen /ps
  • Lenita Toivakka /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Pauliina Viitamies /sd