TALOUSARVIOALOITE 185/2014 vp

TAA 185/2014 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin toimintaan

Eduskunnalle

Poliisin palveluiden laadussa on Suomessa tällä hetkellä monilla paikkakunnilla pahoja puutteita. Nämä puutteet uhkaavat jo vakavalla tavalla kansalaisten turvallisuutta. Esimerkiksi poliisin resursseja on vähennetty hallintouudistuksen yhteydessä siten, ettei tätä voi pitää hyvällä tasolla toteutettuna sisäisen turvallisuuden kannalta. Valitettavasti erityisesti liikkuvan poliisin lakkauttaminen ei ole lisännyt paikallispoliisin voimavaroja, vaan tämä on vähentänyt niitä. Kun yhteiskunta, jossa nykyisin elämme ja asumme, kansainvälistyy nopealla tahdilla, kysymys sisäisen turvallisuuden huolehtimisesta muuttuu entistäkin tärkeämmäksi.

Poliisin tehtäväkenttä on laaja. Näiden tehtävien asianmukainen suorittaminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja poliisille. Jo perustuslaissamme on turvattu oikeus jokaiselle erilaisiin perusoikeuksiin, joiden toteutumisen turvaaminen kuuluu julkiselle vallalle. Näin ollen tarvittaisiin valtakunnallista poliittista tahtoa, tukea ja sitoutumista poliisin toimintaan. Esimerkiksi Suomessa ovat jo useat turvautuneet erilaisiin yksityisiin turvallisuuspalveluihin, koska turvallisuudentunne on vakavasti heikentynyt maassamme.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps

​​​​