TALOUSARVIOALOITE 186/2013 vp

TAA 186/2013 vp - Katri Komi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2014 talousarviossa varataan talous- ja velkaneuvontaan 4 511 000 euroa, mikä on 700 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa.

Hallituksen esityksessä todetaan, että talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä

Itä-Suomen kunnat ovat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Velkaneuvonnan ongelmat ovatkin erityisesti rahojen riittävyydessä, eikä velkaneuvonnan toimintaa voida vähätellä. Neuvonnalla on merkitystä esimerkiksi kuntien sosiaalitoimen säästökohteena. Velkajärjestelyjen avulla voidaan auttaa asiakkaita niin, että toimeentulotukea ei tarvita ja ihmiset motivoidaan työnhakuun ja -tekoon.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 200 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Katri Komi /kesk