TALOUSARVIOALOITE 186/2014 vp

TAA 186/2014 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten perumiseen

Eduskunnalle

Puolustusvoimat on tällä kehyskaudella erittäin vaikeassa tilanteessa samaan aikaan ajoittuvien puolustusvoimauudistuksen ja budjettileikkausten takia. Pelkona on, että ilman lisäpanostuksia rakennemuutos ryöpsähtää hallitsemattomaksi, jokapäiväinen toiminta vaikeutuu ja itsenäinen puolustuksemme rapautuu. Tähän vaikuttaa luonnollisesti myös se, että jalkaväkimiinoista joudutaan luopumaan Ottawan sopimuksen myötä.

Erityistä huolta aiheuttaa kertausharjoitusten määrän pysyminen riittämättömällä tasolla. Suomen puolustus nojaa vahvasti yleiseen asevelvollisuuteen, joka vaatii toimiakseen riittävää kertausharjoituskiertoa. Viime vuosina kymmeniä tuhansia reserviläisiä on jätetty kouluttamatta eikä tilanne ole nykypanostuksilla lähivuosina korjattavissa.

Ukrainan kriisi on osoittanut, että sotilaallinen kriisi ei ole mikään mahdottomuus nykypäivän Euroopassa. Itsenäinen valtio tarvitsee oman armeijan, joka kykenee tositilanteessa torjumaan vihollisen hyökkäykset. Tilanne on sama niin sotilaallisesti liittoutuneen kuin liittoutumattoman maan kohdalla. Suomen tulisi liittoutuneenakin pitää huolta omasta puolustuskyvystään.

Koska Suomen taloudellinen tilanne on äärimmäisen hankala, on selvää, että myös puolustuksen hallinnonalan on osallistuttava säästötalkoisiin. Leikkaaminen sotilaallisesta kriisinhallinnasta on perusteltu, mutta sen sijaan Puolustusvoimat on jo kantanut oman osuutensa menosäästöistä moninkertaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 38 463 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten perumiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps

​​​​