TALOUSARVIOALOITE 187/2013 vp

TAA 187/2013 vp - Katri Komi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin

Eduskunnalle

Vuonna 2012 käsittelyaika Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa oli keskimäärin 9,7 kuukautta. Vuonna 2010 käsittelyaika oli keskimäärin 478 ja vuonna 2009 jopa yli 500 vuorokautta. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on saada keskimääräiseksi käsittelyajaksi alle kuusi kuukautta tulossopimuskaudella 2012—2015. Valtiovarainministeriön arvio keskimääräisestä käsittelyajasta vuonna 2013 on 7 kuukautta.

Hallituksen esityksessä todetaan, että tavoitteena on lyhentää käsittelyaikoja. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jotta edellä mainittuun tavoitteeseen päästään, on välttämätöntä, että budjettiin lisätään rahaa. Tästä huolimatta vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin esitetään 628 000 euron vähennystä vuoden 2012 budjettiin verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.01.03 lisäyksenä 100 000 euroa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Katri Komi /kesk