TALOUSARVIOALOITE 188/2013 vp

TAA 188/2013 vp - Katri Komi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin

Eduskunnalle

Yhä useamman lapsen perheessä on hänen kehitystään vaarantavia tekijöitä, kuten perheväkivaltaa sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia. Kouluikäisen oireilu pahenee helposti häiriökäyttäytymiseksi. Varsinkin mielenterveysongelmat ja masentuneisuus ovat odotettua yleisempiä, mutta ne jäävät liian usein kouluissa tunnistamatta. Hoitamaton masennus vaikuttaa oppimiskykyyn sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja lisää itsemurhariskiä, joten säästöjen etsiminen tästä suunnasta tuskin on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Varhainen puuttuminen edellä mainitun kaltaisiin ongelmiin on pitkällä tähtäimellä paras keino edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtionavustuksena kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Katri Komi /kesk