TALOUSARVIOALOITE 188/2014 vp

TAA 188/2014 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tukipalveluihin ja hoitopalkkioiden tasokorotuksiin

Eduskunnalle

Omaishoito on luonnollinen ja inhimillinen hoivan muoto, joka mahdollistaa lukuisten hoivaa tarvitsevien kotona asumisen laitoshoidon sijaan. Omaishoito edellyttää hoitajalta usein ympärivuorokautista läsnäoloa ja edellyttää monesti paljon niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja. Laitoshoidon paikkoja vähennettäessä on todennäköistä, että kotona hoidetaan jatkossa entistä huonokuntoisempia ihmisiä. Näin ollen omaishoidon tukipalvelujen merkitys tulee kasvamaan. Tukea tarvitaan paitsi hoitamiseen liittyvissä asioissa, myös hoitajan oman jaksamisen tukemisessa. Aina omaistaan hoitavalla ei ole edes energiaa tuen vaatimiseen, joten on tärkeää, että omaishoidon tukipalvelut tehdään mahdollisimman helposti saatavilla oleviksi. Myös omaishoidon hoitopalkkioihin on tehtävä tasokorotus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa omaishoidon tukipalveluihin ja hoitopalkkion tasokorotuksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps

​​​​