TALOUSARVIOALOITE 189/2013 vp

TAA 189/2013 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin rahoitusvajeen korjaamiseen

Eduskunnalle

Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti harjoittaa laajaa kansallista ja kansainvälistä koulutus- ja kehittämistoimintaa. Se on Suomen ympäristökasvatussäätiön ylläpitämä laitos, jolla on laajaa kansainvälistä toimintaa ja yhteistyöprojekteja. Instituutti on tähän mennessä toiminut lähinnä projektirahoituksella sekä Etelä-Savon ESR-rahoituksella. Pitkäjänteistä perusrahoitusta ei ole saatu, vaikka valtiovarainvaliokuntakin on osaltaan pitänyt tärkeänä instituutin rahoituspohjan saattamista pysyvälle tasolle.

Olisi ehdottoman tärkeää turvata tällaisen osaamis- ja oppimiskeskuksen perusrahoitus, jonka osaaminen ja laaja-alaisuus ympäristökasvatuksessa on melkeinpä ainutlaatuista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.01.65 lisäyksenä 100 000 euroa Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin rahoitusvajeen korjaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Jouni Backman /sd
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Kaj Turunen /ps
  • Lenita Toivakka /kok