TALOUSARVIOALOITE 189/2014 vp

TAA 189/2014 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien peruspalveluihin tarkoitetun valtionosuuden korottamiseen

Eduskunnalle

Kuntatalouteen suunnitellut valtionosuusleikkaukset osuvat kipeästi kuntien talouteen. Tällä hetkellä kuntien tehtävät ja käytettävissä olevat rahat eivät ole tasapainossa. Kunnille on sysätty vuosi vuoden jälkeen ilman asianmukaista rahoitusta lisää tehtäviä ja vaatimuksia valtiovallan toimesta.

Vuosi sitten hallituksessakin havahduttiin siihen, että tämä tie on kestämätön ja viime vuoden budjettiriihen yhteydessä sovitussa rakennepaperissa hallitus lupasi karsia kuntien tehtäviä miljardin euron edestä. Hallitus on kuitenkin kyennyt vasta 350 miljoonan euron tehtäväkarsintaan, mutta suunnitellut leikkaukset valtionosuuksissa säilyvät entisellään. Hallitus on siis viemässä kuntien rahat, vaikka ei ole itse kyennyt toteuttamaan lupaustaan tehtävien karsinnasta. Kunnat joutuvatkin niukkenevien määrärahojen puristuksessa karsimaan peruspalveluihin sijoitettuja määrärahojaan, mikä tarkoittaa käytännössä palveluiden heikentymistä. Tästä kehityksestä kärsivät erityisesti kaikkein heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kuntalaiset.

Koska julkisten palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen tasa-arvon mittareista ja koska Suomi on viime vuosina luisunut OECD:n tutkimuksen mukaan kohti entistä epätasa-arvoisempaa terveydenhuoltojärjestelmää, hallituksen suunnittelemat kuntien valtio-osuusleikkaukset eivät tule tätä asiaa ainakaan parantamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa kuntien peruspalveluihin tarkoitetun valtionosuuden korottamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps