TALOUSARVIOALOITE 19/2010 vp

TAA 19/2010 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja ehkäisevään huumetyöhön

Eduskunnalle

Ministeriöt osallistuvat poikkihallinnollisesti lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelman toteuttamiseen. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat erityisesti koulu- ja työelämän nivelvaiheen onnistumisen turvaaminen sekä verkkonuorisotyön kehittäminen. Talouden taantumasta johtuvan nuorisotyöttömyyden lisääntyessä on vaarana myös nuorten syrjäytymisen lisääntyminen. Juuri nyt vaaditaan lisäpanostuksia ja ennaltaehkäisevää työtä, mikä koituu tulevaisuudessa myös taloudelliseksi säästöksi paremmin elämässä pärjäävien nuorten myötä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.91.51 lisäyksenä 2 500 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja ehkäisevään huumetyöhön.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Marko Asell /sd

​​​​