TALOUSARVIOALOITE 191/2013 vp

TAA 191/2013 vp - Laila Koskela /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneyhteyksiä koskevaan selvitys- ja kehittämistyöhön

Eduskunnalle

Kansalaisilta tulleen tiedon mukaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten välinen tiedonkulku siviili- ja rikosasioissa ei toimi. Toisen viranomaisen on selvitettävä henkilöä koskevat, tutkinnasta syyteharkintaan ja/tai tuomioistuinkäsittelyyn menneet ja/tai ratkaistut asiat jokaiselta viranomaistaholta — poliisilta, syyttäjä- ja tuomioistuinlaitokselta — erikseen.

Oikeushallinnon sisäinen tiedonkulku on myös hidasta. Käytännössä tuomion saaneen henkilön tiedot voivat tulla kirjatuiksi oikeusrekisterikeskuksessa vasta parin kuukauden kuluttua tuomion antamisesta. Siten esimerkiksi lasten ja nuorten parissa työskentelevien henkilöiden taustan tutkiminen ei välttämättä varmista sitä, että tutkittavan henkilön tausta on puhdas.

Tiedonkulun ongelmat hallinnon sisäisesti lisäävät tarpeettomasti oikeushallinnon työmäärää ja tekevät siitä tehotonta. Oikeushallinnon ja muiden viranomaistahojen välinen yhteistyö muodostuu samalla tavalla tehottomaksi selvitettäessä henkilön luotettavuutta ja mahdollisia tuomioita eri oikeusasteista. Jos selvitystä vaativia henkilöitä on useita, selvitystyö on moninkertainen.

Oikeushallinnon sisäinen tiedonkulku — tai sen puuttuminen — on myös yksittäisen henkilön kannalta ongelmallinen, koska viiveellä tapahtuva tietojenvaihto/-siirto viranomaiselta toiselle voi merkitä henkilölle oikeudenmenetyksiä.

Oikeushallinnon tietohallintoa on mahdollista yksinkertaistaa julkisuus- ja henkilötietolainsäädännön asettamissa puitteissa siten, että käräjäoikeuden tai hovioikeuden tuomiot ilmoitetaan joko a) poliisin rekisteriin tai b) syyttäjävirastoon tuomioiden tallentamista varten. Tällöin oikeushallinnon eri viranomaistahot ja muut viranomaiset saavat tietoa tuomioista ja syyttämättäjättämispäätöksistä keskitetysti niin kutsutulla yhden luukun periaatteella. Lisäksi tiedot ovat yksittäisen henkilön osalta ajan tasalla ja oikeat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  25.01.01 lisäyksenä 300 000 euroa oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneyhteyksiä koskevaan selvittämis- ja kehittämistyöhön.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps