TALOUSARVIOALOITE 191/2014 vp

TAA 191/2014 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisien taso- ja indeksikorotusten toteuttamiseen

Eduskunnalle

Lapsilisä on yksi tärkeimmistä lapsiperheiden tulonsiirrosta ja varhaislapsuuteen sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa. Lapsilisien reaaliarvon on arvioitu eduskunnan sisäisen tietopalvelun toimesta olevan vuonna 2015 ensimmäisen lapsen osalta lähes 30 % pienempi ja toisen lapsen osalta jo lähes 40 % pienempi vuoden 1994 tasoon verrattuna. Tällä hallituskaudella lapsilisien reaaliarvo on painettu alemmas kuin kahteenkymmeneen vuoteen.

Lapsilisien reaaliarvon alentuminen koskettaa kipeimmin pienituloisia lapsiperheitä, ja vastuuta kantavien päättäjien olisi syytä tiedostaa, että lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen sekä lisää terveyseroja. Lapsiperheissä valtaosa tuloista menee kulutukseen, joten lapsilisät myös osaltaan auttavat pitämään talouden rattaita pyörimässä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 135 000 000 euroa lapsilisien taso- ja indeksikorotusten toteuttamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps

​​​​