TALOUSARVIOALOITE 192/2013 vp

TAA 192/2013 vp - Laila Koskela /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen FinIP-rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten terveydentilan selvittämiseen

Eduskunnalle

Kansalliseen rokoteohjelmaan kuuluva pneumokokkirokote sisältyi vuosina 2009—2010 järjestettyyn FinIP-rokotetutkimukseen, johon osallistui kaikkiaan noin 47 000 lasta. Lasten terveydentilan seuranta perustui — ja perustuu edelleen — ns. passiiviseen ilmoitusmenettelyyn, jossa hoitava lääkäri tai terveydenhoitaja tekee haittavaikutusilmoituksen vain epäillessään lapsen terveydentilassa tapahtuneen muutoksen.

Passiivisen seurannan syynä on vallitseva käsitys rokotteen turvallisuudesta. Yleinen käsitys on vaikuttanut myös siihen, ettei tutkimusprotokollassa edellytetä normaalikäytäntöä tehostetumpaa pneumokokkirokotteen saaneiden lasten terveydentilan seurantaa. Tosiasiassa passiivinen seuranta paljastaa ainoastaan 1—10 % lääkkeen/rokotteen todellisista haitoista.

Passiivinen seuranta ja tekemättä jääneet haittavaikutusilmoitukset ovat johtaneet siihen, että ainakin kahdellekymmenelle FinIP-tutkimukseen osallistuneelle lapselle on pneumokokkirokotteen jälkeen ilmaantunut kroonisia terveysongelmia tai vammautumisia. Joukossa on myös yksi kuolemantapaus.

Tällaiset seuraamukset lapsille ja perheille on estettävä. Terveydenhuollon henkilöstö on ohjeistettava tekemään haittavaikutusilmoituksia nykyistä aktiivisemmin. Lisäksi FinIP-tutkimuksessa mukana olleille perheille ja neuvoloille tulee lähettää kirjallinen kysely lasten terveydentilassa mahdollisesti rokottamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista.

Kattavat selvitykset antavat kattavan kokonaiskuvan pneumokokkirokoteohjelmaan osallistuneiden lasten terveydentilasta ja mahdollistavat asianmukaiset toimenpiteet viranomaistaholla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.70.20 lisäyksenä 250 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) FinIP-rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten terveydentilan selvittämisestä aiheutuviin menoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Johanna Jurva /ps