TALOUSARVIOALOITE 195/2013 vp

TAA 195/2013 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Saamen kielipesätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä, ja Suomessa puhutaan niistä kolmea: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Saamelaisväestön määrä on Suomessa yli kaksinkertaistunut vuodesta 1970, mutta saamea äidinkielenään puhuvien määrä on samanaikaisesti laskenut. Suomen saamelaisista enää puolet puhuu äidinkielenään saamen kieltä. Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia ja vaarassa hävitä. Perustuslain mukaan saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään. Saamen kielilain mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Hallitusohjelmassa on huomioitu saamen kielen elvyttämistoimenpiteiden tärkeys, ja myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä "Suomen arktinen strategia 2013" todetaan, että saamen kielen ja kulttuurin tukea on edelleen vahvistettava.

Vuonna 2012 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raportti "Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi" piti keskeisenä haasteena saamen kielen elvyttämisessä riittävän saamenkielisen opetuksen ja päivähoidon turvaamista. Työryhmän mukaan on tärkeää, että tehokkaaksi kielenelvyttämistoimenpiteeksi osoittautunut kielipesätoiminta vakiintuu ja laajenee. Lasten kielenelvytystoiminta on merkittävä osa saamen kielen tukemista, ja kielipesämetodilla on saatu hyviä tuloksia. Kielikylpyä tarjoavassa päiväkodissa, kielipesässä, lapsi oppii saamen kieltä, vaikkei kotona sitä kuulisikaan. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä ehdotetaan vähennystä kielipesätoiminnan rahoitukseen. Määrärahan laskeminen olisi takaisku saamen kielen elvyttämiselle menestyksekkäissä kielipesissä. Tässä aloitteessa esitetään määrärahalisäystä, joka ylläpitäisi vuodelle 2014 valtion puolelta saman tason kuin kuluvana vuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.91.52 lisäyksenä 100 000 euroa Saamen kielipesätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Mika Kari /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Riitta Myller /sd