TALOUSARVIOALOITE 195/2014 vp

TAA 195/2014 vp - Markus Lohi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ohituskaistan rakentamiseen Simon ja Maksniemen välille nelostiellä

Eduskunnalle

Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Oulun ja Kemin lentoasemat, Perämeren satamat sekä yhteys Tornion rajanylityspaikalle tuovat tielle myös kansainvälistä merkitystä. Valtatie 4 on myös tärkeä tavara- ja matkailuliikenteen reitti.

Maksniemi—Viantiejoki-tieosuus sijaitsee Simo-Viantiejoki-ohituskaistajakson ja Kemin moottoritien välissä. Suunniteltava ohituskaistajakso on yksi osahanke yhteysvälin Oulu—Kemi kehittämisessä jatkuvaksi ohituskaistatieksi tulevaisuudessa. Suunnitteluosuuden kokonaispituus on 8,6 km. Nykyinen valtatie on 10 metriä leveä, ja tien rakenteellinen kunto on hyvä.

Keskimääräinen liikennemäärä on noin 8 000 ajoneuvoa/vrk, ja raskaan liikenteen osuus on noin 14 %. Liikenteen kausivaihtelut ovat suuria etenkin kevät- ja kesäkuukausina, jolloin liikennemäärät kasvavat matkailuliikenteen vaikutuksesta. Runsas raskas liikenne aiheuttaa liikenteen jonoutumista, ohittaminen vaikeutuu ja onnettomuusriski kasvaa. Tien liikenneturvallisuus ja sujuvuus eivät vastaa yhteiskunnan odotuksia. Pohjois-Suomen kaivosteollisuus lisää myös tien liikennettä.

Suunniteltavalle tieosuudelle esitetään rakennettavaksi ohituskaistapari Maksniemen itäisen liittymän ja Viantiejoen välille. Valtatietä levennetään yksipuoleisesti nykyisen tien pohjoispuolelle koko matkalla. Keskikaiteelliset ohituskaistat rakennetaan peräkkäin ja Maksniemen kohdalla rakennetaan keskikaide.

Hanke vaikuttaa valtatien 4 liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Turvallisuus paranee etenkin ohituskaistoilla ja keskikaiteella. Samoin elinkeinoelämän kuljetusten varmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranee. Jatkuvat rinnakkaisyhteydet palvelevat hyvin paikallista liikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä. Lisäksi alikulkukäytävät parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 20 0000 000 euroa ohituskaistan rakentamiseen Simon ja Maksniemen välille nelostiellä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Lohi /kesk

​​​​