TALOUSARVIOALOITE 196/2010 vp

TAA 196/2010 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinoneuvontaan

Eduskunnalle

Maaseudun elinkeinoneuvonnan tarpeet kasvavat, kun EU:n maatalouspolitiikka monimutkaistuu ja vaikeutuu. Myös eräiden tuotantosuuntien, mm. maidontuotannon, vaikeudet aiheuttavat uusia ongelmia. Maaseutuyritysten kilpailukyky ja kehittäminen, ympäristökysymykset ja vuorovaikutus maaseudun ja taajamien välillä ovat tärkeitä. Niihin tarvitaan tukea ja vahvaa panostusta.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen politiikka ei sisällä maaseudun osalta riittäviä kehityspanoksia. Tämä näkyy myös siinä, ettei maaseutuelinkeinojen neuvontaan tarkoitettu määräraha ole riittävän suuri.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämisneuvontaan.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​