TALOUSARVIOALOITE 196/2013 vp

TAA 196/2013 vp - Seppo Kääriäinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itä-Suomen yliopistolle biojalostuksen kehittämiseen

Eduskunnalle

Suomi hakee kansantalouteen uusia kasvualoja. Yksi tunnistetuista merkittävimmistä mahdollisuuksista on puuhun perustuva biojalostuksen kehittäminen. Tulevaisuudessa suuri osa maaöljystä tehtävistä tuotteista on mahdollista tehdä puusta eristetyistä molekyyleistä. Uusien öljyä korvaavien raaka-aineiden ja energiaöljyjen lisäksi puusta voidaan tehdä uusia pinnoitteita, torjunta-aineita, pakkausmateriaaleja, jäteveden puhdistustuotteita, lääkeaineita ja elintarvikkeiden lisäaineita. Osa näistä molekyyliyhdisteistä on sellaisia, joita synteesikemian avulla on kallista tai jopa mahdotonta tuottaa.

Puuhun perustuvan biojalostuksen kehittäminen on vastaus maailman luonnonvarojen kestävään käyttöön ja Suomen uuden puunjalostuksen nousuun, Ensimmäisiä uusia markkinoilla olevia tuotteita voidaan odottaa 2—4 vuoden aikana. Biojalostuksen kehittäminen tarvitsee monitieteistä osaamista. Itä-Suomen yliopiston tieteenalojen valikoima on hyvin sopiva puuhun perustuvan biojalostuksen kehittämiseen. Yliopisto on strategiassaan sitoutunut alan kehittämiseen, yliopisto on aloittanut uuden puumateriaalitieteen koulutusohjelman, yliopisto tekee useita verkostohankkeita ja tutkimusyhteistyötä yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tällä hetkellä yliopiston kahdeksalla laitoksella yliopiston useissa tiedekunnissa on biojalostuksen tekniikan ja uusien tuotteiden kehittämiseen sopivaa osaamista. Itä-Suomen yliopiston monitieteinen osaaminen biojalostuksessa on kansainvälisesti hyvin vahvaa ja se on noteerattu myös alan suurimmissa yrityksissä. Yliopisto ei näillä aloilla kilpaile muiden suomalaisten yliopistojen kanssa vaan päinvastoin voi yhteistyössä hyödyntää niiden erityisosaamista esimerkiksi tuotantoprosessien kehitysvaiheissa.

Itä-Suomen yliopiston lisämäärärahan tarve biojalostuksen kehittämiseen on 1,8 miljoonaa euroa, mistä määrärahasta 0,8 miljoonaa euroa kohdennetaan eri laitosten tutkimuslaitteistojen kehittämiseen, 0,5 miljoonaa euroa avainosaajien palkkaukseen ja 0,5 miljoonaa euroa kulloinkin ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin ja tuotteiden kehittämistyöhön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 1 800 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle biojalostuksen kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Erkki Virtanen /vas