TALOUSARVIOALOITE 196/2014 vp

TAA 196/2014 vp - Markus Lohi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan

Eduskunnalle

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisraha ehdotetaan lopetettavaksi kokonaan ja sitä koskeva momentti talousarviosta poistettavaksi. Jos näin käy, alueellinen kehittämistoiminta uhkaa halvaantua.

Maakunnan kehittämisraha on pienuudestaan huolimatta ollut tehokas ja joillakin alueilla samalla lähes ainoa maakuntien kehittämisväline. Se ei ole elinkeinollista tukea, vaan rahoitusta, jolla kyetään saamaan aikaan alueiden kehityspotentiaalissa ja kilpailukyvyssä juuri niitä muutoksia, joita hallitusohjelmassakin tavoitellaan.

Rakennerahastovarojen käyttö on muuttunut entistä rajatummaksi ja muotomääräyksiltään jäykemmäksi. Rakennerahastovarojen määrä on selvästi pudonnut alkaneella ohjelma-kaudella erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Maakunnan kehittämisraha on maakuntaohjelman edellytyksiä luovan toteuttamisen ja alueiden omaehtoisen kehittämisen joustava ja ketterä väline. Sitä on pystytty käyttämään kannustavasti maakuntaohjelman mukaisiin toimiin, kuten innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen, uusien avausten pilotointiin ja tuoreiden aihepiirien esiselvityshankkeisiin ennen suurempiin hankekokonaisuuksiin ryhtymistä. Nämä maakunnan kehittämisrahalla toteutetut hankkeet ovat vahvistaneet alueiden innovaatiopotentiaalia ja edesauttaneet laajojen, koko maakunnan elinkeinoelämää hyödyttävien hankekokonaisuuksien syntymistä. Joukossa on myös useita ylimaakunnallisia hankkeita.

Maakunnan kehittämisrahalla on viety eteenpäin lukuisia alueellisesti tärkeitä teemoja, kuten osaamisen eri lohkoja, koulutusyhteistyötä ja koulutusväyliä. Samoin hyvinvointi-, aktivointi- ja koordinointihankkeet ovat olleet monessa maakunnassa merkittäviä resursoinnin kohteita. Maakunnan kehittämisrahalla toteutetut hankkeet edistävät aidosti kunkin maakunnan omista lähtökohdista nousevia kehittämisideoita ja -tarpeita. Yksi vuoden 2010 alussa toteutetun aluehallintouudistuksen keskeisistä tavoitteista oli lisätä kuntapohjaisten maakuntien liittojen roolia alueiden kehittämisessä. Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha on erittäin tehokas alueiden omaehtoisen kehittämisen väline.

Kunnat ja muut toimijat panostavat huomattavasti alueiden kehittämiseen. Pienellä siemenrahoituksella maakunnan kehittämisrahasta on saatu liikkeelle mittaluokaltaan huomattavia asioita. Siksi maakunnan kehittämisrahan säilyminen merkittävänä välineenä maakunnan liittojen työkalupakissa on oleellista. Sen poistaminen repisi maakuntien kehittämiseen korvaamattoman ja eurosummaansa nähden moninkertaisesti suuremman vaikutusaukon. Maakunnan kehittämisrahoilla käynnistettyjä tuloksellisia hankkeita löytyy kaikista maakunnista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.50.43 ja osoittaa momentille 8 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Lohi /kesk

​​​​