TALOUSARVIOALOITE 198/2013 vp

TAA 198/2013 vp - Jari Leppä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Karankamäentien 15077 Mäkivolan mäen oikaisemiseen Mäntyharjulla

Eduskunnalle

Karankamäentie on sorapäällysteinen tie, jolla on runsaasti sekä raskasta että henkilöautoliikennettä. Tiellä sijaitsee erittäin vaarallinen Mäkivolan mäki, joka on varsinkin talvella mahdoton pitää riittävän turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Mäen alla sijaitsee Volan joki, joten monet mäessä kaatuneet kuorma-autot ja niiden lastit, mm. polttoainekuljetukset, muodostavat myös merkittävän ympäristöriskin.

Mäkivolan mäen oikaisulle on olemassa suunnitelma, mutta sen toteuttamiselta puuttuvat määrärahat

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Karankamäentien Mäkivolan mäen oikaisemiseen Mäntyharjulla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jari Leppä /kesk