TALOUSARVIOALOITE 198/2014 vp

TAA 198/2014 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden eteläisen kehätien edistämiseen valtatiellä 12

Eduskunnalle

Valtatie 12 on valtakunnallinen päätieyhteys Kouvolasta Lahden kautta Tampereelle ja edelleen Raumalle. Valtatie yhdistää läntisiä satamia ja kansainvälistä kauppaa yli rajan Venäjälle asti. Valtatiellä on myös tärkeä seudullinen merkitys Lahden, Hollolan ja Nastolan seutuliikenteen kannalta.

Nykyinen tie ei vastaa liikenneolosuhteiltaan päätieverkon tavoitteita Lahden keskustaa sivuavana väylänä. Liikenteestä aiheutuu haittoja alueen asutukselle, ja tie ruuhkautuu ajoittain, mikä vaikeuttaa kuljetusten sujumista. Erityisenä ongelmana ovat pohjavesiriskit, koska nykyinen tie kulkee monelta osin arvokkaiden pohjavesialueiden päältä.

Nykyinen linjaus vaikeuttaa myös Lahden asemanseudun kehittämistä. Nykytilanteen kuormittuneimpia verkonosia ovat valtatie 12 Lahden keskustan kohdalla, eteläinen katukehä, Lahden keskustaa syöttävät pääkadut sekä keskustan pääkadut.

Valtatie 12 on liikenteellisesti Lahden seudun vilkkain väylä. Mytäjäisten länsipuolella liikennemäärä on yli 40 000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärät valtatiellä 12 kasvavat nykytilanteeseen nähden 30—40 %.

Liikenteen kasvu kärjistää em. ongelmia edelleen, ellei eteläistä kehätietä rakenneta.

Lahden eteläinen kehätie on edellytys myös Lahden seudun merkittävimmän, yhdistettyjä kuljetuksia palvelevan Nostavan logistiikka-alueen käyttöönottoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa Lahden eteläisen kehätien edistämiseksi valtatiellä 12.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anne Louhelainen /ps
  • James Hirvisaari /m11
  • Ismo Soukola /ps
  • Mika Kari /sd
  • Timo Heinonen /kok
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Kalle Jokinen /kok
  • Juha Rehula /kesk

​​​​