TALOUSARVIOALOITE 199/2013 vp

TAA 199/2013 vp - Jari Leppä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Koirakivenraitin päällystämiseen Mäntyharjulla

Eduskunnalle

Koirakivenraitti on Mäntyharjun ja Pertunmaan rajalla kulkeva yhdystie, joka rajoittuu valtatielle 5 ja jakautuu toisesta päästään Miekansalmentiehen, Koirakiventiehen ja Hietaniementiehen. Koirakivenraitin päällystämätön osuus on 1,3 km. Tiellä on poikkeuksellisen kova raskaan liikenteen rasitus. Tien vaikutusalueella on useampia maansiirtoyrityksiä ja runsaasti puutavaraliikennettä, ja lisäksi maatalousliikenne raskaine kalustoineen rasittaa tietä. Tämän vuoksi päällystämätön osuus on usein hyvin huonossa kunnossa ja vaatii kestopäällysteen pikaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Koirakivenraitin päällystämiseen Mäntyharjulla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jari Leppä /kesk