TALOUSARVIOALOITE 199/2014 vp

TAA 199/2014 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman edistämiseen

Eduskunnalle

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli heinäkuussa 2014 korkein Lahdessa, 18,7 %. Vuoden 2008 heinäkuuhun verrattuna työttömiä on tällä hetkellä yli 3500 henkilöä enemmän. Työttömyysaste, työttömien kokonaismäärä sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on Lahdessa korkeampi kuin koskaan 2000-luvulla. Lahden kaupunkiseudulla työpaikkojen määrä on vähentynyt useiden pk-yritysten sopeuttaessa toimintaansa irtisanomisten kautta. Esimerkiksi vuonna 2009 Lahden teollisuudesta katosi yli 1 600 työpaikkaa, mikä on viidennes alan työpaikoista Lahdessa. Lahdessa 2010-luvun pitkittyvät työttömyysjaksot ja syrjäytyminen työelämästä uhkaavat muodostaa samanlaisen rakenteellisen työttömyysongelman, joka syntyi 1990-luvun lamasta.

Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman tavoitteena on kaupungin työttömyysprosentin puolittaminen vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma toimii Lahden kaupunkiseudun ja valtion välisen kasvusopimuksen johtamisen käytännönläheisenä työvälineenä esittäen konkreettisia, työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Siinä esitetään toimenpiteitä kasvusopimuksen kaikille osa-alueille: kilpailukykyyn, sitä tukeviin MAL-ratkaisuihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja työttömyyden vähentämiseen. Ohjelma nostaa esille aihepiirejä, joissa kaupunki tavoittelee yhteistyötä valtion kanssa ja pyrkii hyödyntämään valtion uusia linjauksia ja panostuksia työllisyydessä ja elinkeinopolitiikassa.

Erityisesti työllisyys- ja elinvoimaohjelman toimenpiteitä kohdistetaan nuorisotakuun ja poikkihallinnollisen työllisyysohjelman toteuttamiseen. Nuorten työllisyyden edistämiseksi kehitetään yrityksille suunnattuja palveluita ja neuvontaa, helpotetaan nuorten työllistämistä yrityksiin, kasvatetaan nuoria työllistävien tahojen verkostoa sekä järjestetään kaupungin ja elinkeinoelämän yhteisiä kampanjoita. Lisäksi osana kaupunkiseudun kasvusopimusta selvitetään mahdollisuudet vapaakuntakokeiluun pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden purkamiseksi. Tavoitteena on lisätä kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa työttömien tunnistamiseen, palveluiden järjestämiseen sekä työttömyydestä aiheutuviin menoihin. Kaupunki pyrkii työllisyystoimissa aktiivisesti ns. yhden luukun mallin toteuttamiseen. Lisäksi aktiivisella yrityspolitiikalla uudistetaan kaupungin elinkeinorakennetta sekä edistetään yritysinvestointeja. Myös kaupungin osaamispohjaa vahvistetaan sekä houkuttelevuutta asuinkaupunkina lisätään.

Lahden kaupunki on sitoutunut kohdistamaan työllisyystoimiin vuosina 2015—2016 yhteensä hieman yli 41 milj. euroa. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen panostetaan elinkeinopolitiikan tehostamisen, erilaisten kohdennettujen hankkeiden sekä investointien kautta. Työllisyys- ja elinvoimaohjelman täytäntöönpanon tehostamiseen ja toteuttamiseen tarvitaan 4 milj. euron lisäpanostus vuosina 2015—2016.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anne Louhelainen /ps
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Kalle Jokinen /kok
  • James Hirvisaari /m11
  • Juha Rehula /kesk
  • Timo Heinonen /kok
  • Ismo Soukola /ps
  • Mika Kari /sd

​​​​