TALOUSARVIOALOITE 2/2013 vp

TAA 2/2013 vp - Sauli Ahvenjärvi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin

Eduskunnalle

Monet historiallisesti arvokkaat ja toiminnallisesti tärkeät rakennukset vaativat korjauksia, jotka voivat olla omistajalle merkittävä taloudellinen haaste. Tämä koskee myös ilman verotusoikeutta toimivien uskonnollisten yhdyskuntien tiloja. Työskentely perustuu yleensä pientä valtionapua lukuun ottamatta keskeisesti vapaaehtoisuuteen. Kuluja toiminnalle aiheuttaa myös kiinteistöverotus. Joissakin tapauksissa esteettömyys ja turvallisuus vaativat tiloissa lisäjärjestelyitä.

Vuoden 2013 talousarvion menettelyä noudattaen avustukset korjaus- ja täydennysinvestointeihin myönnettäisiin vuosittain eri hakemuksesta. Jos tukea haetaan ensimmäistä kertaa, niin perustellusta syystä avustus voitaisiin myöntää jo päätettyyn ja toteutettuun hankkeeseen.

Vuoden 2013 talousarvioon lisättiin 150 000 euron määräraha rakentamisavustuksiin rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille. Tukea haettiin erittäin aktiivisesti usean eri yhdyskunnan toimesta ja haettu avustussumma oli yhteensä 1 200 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.01.51 lisäyksenä 400 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille niiden rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd