TALOUSARVIOALOITE 200/2014 vp

TAA 200/2014 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Heinolan lintutarhalle luonnonvaraisten lintujen hoitamiseen

Eduskunnalle

Heinolan lintutarhan toiminta-ajatuksena on hoitaa loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja ja palauttaa ne niiden kuntouduttua takaisin luontoon. Vuosittain hoitoon tulee noin 200—250 yksilöä, joista noin 30—40 % pystytään palauttamaan takaisin luontoon. Lintutarha on perustettu vuonna 1963, ja tällä hetkellä sillä on seitsemän hoitolarakennusta.

Suurin loukkaantumisten aiheuttaja linnuille on ihmisen toiminta eli liikenne, voimajohdot ja erilaiset suuret lasiset pinnat. Liikenteen ja asutuksen leviäminen kaventaa koko ajan lintujen elinoloja, ja loukkaantumiset tulevat vain lisääntymään. Myös nopeasti lisääntyneet tuulivoimapuistot ovat vaarallisia monille linnuille. Ne linnut, jotka eivät pärjää luonnossa, mutta pystyvät itsenäiseen elämään tarhalla, jäävät hoitoon. Näitä lintuja voi käydä katsomassa, ja niinpä päiväkodit ja koululaisryhmät ovat lintutarhan vakiokävijöitä. Tästä on apua opetuksessa, ja lapset saavat ensikontaktin lintuihin ja luontoon. Monia lajeja, kuten pöllöjä, on vaikea havaita luonnossa. Lintutarhassa on näytillä myös ulkomaisia lajeja, kuten papukaijoja.

Heinolan lintutarhalla on merkittävä vaikutus ainutlaatuisena matkailukohteena Suomessa. Vuosittain lintutarhalla vierailee jopa 120 000 kävijää, ja se on Heinolan suosituin matkailukohde. Lisäksi eläinsuojelulliselta näkökannalta katsottuna lintutarhan toiminta on korvaamatonta.

Vuotuiset ylläpitokustannukset lintutarhassa ovat noin 250 000 euroa. Vakituista henkilökuntaa on viisi henkilöä. Lintutarhan ylläpidosta vastaa Heinolan kaupunki, ja lähes vuosittain tarhan tarpeellisuus nousee esille, kun säästökohteita kunnassa etsitään. Valtion mukaantulo lintutarhan rahoitukseen olisi luonnollista, sillä sivistysvaltion tulisi kantaa vastuu luonnonvaraisten lintujen hoidosta. Avustukset voitaisiin rajata niin, että valtio vastaisi kotimaisten luonnonvaraisten lintujen hoidosta ja Heinola näytillä olevien ulkomaisten lemmikkilintujen hoidosta. Jo asian tiedostaminen ja pieni panostus luonnonvaraisten lintujen auttamiseen olisi merkityksellistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.21 lisäyksenä 100 000 euroa Heinolan lintutarhalle luonnonvaraisten lintujen hoitamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Anne Louhelainen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Johanna Jurva /ps

​​​​