TALOUSARVIOALOITE 201/2014 vp

TAA 201/2014 vp - Eeva-Maria Maijala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen edistämiseen

Eduskunnalle

Suomen itsenäisyyden tae on taitavan ulkopolitiikan lisäksi ennen kaikkea toimintakykyinen armeija sekä vahva maanpuolustustahto. Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässämme suomalaisten maanpuolustustahdon vaaliminen on erittäin tärkeätä.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnettävään valtionavustukseen sekä kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin kohdennettua määrärahaa on esitetty vähennettäväksi 200 000 eurolla. Vaikeinakin aikoina on maanpuolustus kuitenkin se hallinnonala, johon leikkauksia tulisi kohdistaa vain äärimmäisissä tapauksissa. Varsinkin nyt, kun varuskuntaverkkoa on harvennettu, kertausharjoitusten määrä on alhaisella tasolla ja Puolustusvoimiin on kohdistettu lyhytnäköisiä säästöjä, on vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys kasvanut entistä suuremmaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 400 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eeva-Maria Maijala /kesk

​​​​