TALOUSARVIOALOITE 203/2013 vp

TAA 203/2013 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tapaturmaisesti vammautuneiden potilasvahinkoa kärsineiden oikeusaputoimistoa varten

Eduskunnalle

Tapaturmaisesti vammautunut tai potilasvahinkoa kärsinyt kansalainen ei Suomessa saa oikeutta. Näitä työkykynsä menettäneitä ja vakuutusyhtiöiden papereiden perusteella työkykyisiksi arvioimia kansalaisia on kymmeniä tuhansia. He käyvät yhden miehen sotaa mahtavia vakuutusyhtiöitä, Kelaa ja vakuutusoikeutta sekä Potilasvakuutuskeskusta vastaan. Tämä yhden miehen sota on joidenkin kohdalla kestänyt vuosikymmeniä, jotkut ovat luovuttaneet oikeuksiensa ajamisen toivottomina, väsyneinä ja rahattomina muutaman vuoden ja turhan valituskierroksen jälkeen. Pahimmassa tapauksessa välillä ei ole mitään tuloja pitkään aikaan ja jos on, ovat korvaukset riittämättömiä elättämään perhettä ja itseä. Kymmenien tuhansien ihmisten hätään ei ole löytynyt ratkaisuja.

Ratkaisuna ehdotan, että valtio perustaa valtakunnallisen oikeusaputoimiston auttamaan ja tasoittamaan tapaturmaisesti tai hoitovirheen takia vammautuneiden mahdollisuuksia pärjätä jatkovalituskierteessään vakuutusyhtiöitä vastaan. Valtakunnallinen oikeusaputoimisto keskittyisi vammautuneiden neuvontaan, erityisesti avun antamiseen valitusten tekemisessä. Toiminta ei sisältäisi oikeusistuntojen asianajajan palveluita. Valtakunnallinen oikeusaputoimisto tasapainottaisi nykyistä suurta epäsuhtaa: vammautunut yksityishenkilö — suurella rahalla ja isolla organisaatiolla toimiva vakuutusyhtiö. Oikeusaputoimisto voisi olla aluksi määräaikainen viiden vuoden kokeilu. Vuosibudjetti olisi n. 1,5 miljoonaa euroa. Valtio tulee saamaan oikeusaputoimiston kulut moninkertaisesti takaisin nopeutuneina kuntoutumisaikoina ja vammautuneiden työhön paluuna.

Vakuutusyhtiöiden käytännöt tapaturvavakuutuslain 14 §:n mukaisten korvausten korvaamisesta eivät noudata lain henkeä. Vakuutusyhtiöt määrittävät itse vapaasti, mitkä kulut heidän mielestään ovat tapaturman tai ammattitaudin selvittämiseen liittyviä kuluja. Tappiot jäävät vahingoittuneiden maksettaviksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että hoitovirheet tulevat yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Summasta sairaalakuluihin hupenee on noin 400 miljoonaa euroa. THL:n mukaan puolet ylimääräisistä sairaalakuluista olisi vähennettävissä valistuksella. THL arvioi, että hoitovirheisiin kuolee Suomessa noin 700—1 700 henkeä vuodessa. Tämä on monta kertaa enemmän kuin liikenteessä.

Tuskin kukaan on laskenut todellisia kustannuksia, sillä Potilasvakuutuskeskus taistelee kynsin hampain, ettei sen tarvitse maksaa korvauksia. Lopulta kustannukset kaatuvat kuntien ja valtion maksettaviksi, puhumattakaan potilasvahingon kärsineestä henkilöstä ja hänen perheestään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  25.10.04 883 000 euroa tapaturmaisesti vammautuneiden ja potilasvahinkoa kärsineiden henkilöiden oikeusaputoimiston perustamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Jari Lindström /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps