TALOUSARVIOALOITE 204/2014 vp

TAA 204/2014 vp - Eeva-Maria Maijala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen on varattu vuoden 2015 talousarvioesityksessä 4 300 000 euroa. Selvitysosan tekstin mukaan: "Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2015 toteutuvien suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, vahinkomäärät ovat tiedossa vasta vuonna 2016. Vahinkojen suuruutta pyritään pienentämään suurpetojen hoitosuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla."

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve oli vuonna 2013 noin 8,5 miljoonaa euroa. Summa on noussut jatkuvasti viime vuosina, edellisvuodestakin nousua oli noin miljoona euroa. Viime vuonna yli 90 % kaikista suurpetovahingoista oli porovahinkoja. Petovahinkojen määrä tulee todennäköisesti edelleen vain kasvamaan, koska petopolitiikan suuntaa ei ole edelleenkään riittävästi muutettu. Budjetissa esitetty korvaussumma ei vastaa todellista tilannetta, vaan mikäli hallituksen esitys hyväksyttäisiin, tilannetta joudutaan lisätalousarviossa korjaamaan. Ei ole tarkoituksenmukaista, että petovahinkojen korvaussummaa joudutaan jatkuvasti lisätalousarvioilla korottamaan ja pitämään petovahingoista kärsiviä vuosittain jännityksen tilassa, korvaako valtiovalta suojelemiensa petojen ihmisten omaisuudelle ja elinkeinolle aiheuttamat vahingot.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 4 200 000 euroa suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eeva-Maria Maijala /kesk

​​​​