TALOUSARVIOALOITE 205/2013 vp

TAA 205/2013 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtakunnalliselle oppisopimuskeskukselle Kouvolaan

Eduskunnalle

Oppisopimuskoulutuksella voidaan rakentaa yksilöllisiä, motivoivia koulutuksia. Oppisopimuskoulutuksen onnistuminen edellyttää, että oppisopimustoimistoilla on mahdollisuus markkinoida koulutusmallia ja etsiä erityistarpeisiin tarkoitettuja oppisopimustyöpaikkoja. Nykyiset resurssit ovat riittämättömät. Suomessa on n. 80 oppisopimustoimistoa. Verkosto on laaja, mutta Suomesta puuttuvat oppisopimusmarkkinat. Valtakunnallinen oppisopimuksen kehittämiskeskus olisi hallinnon ja yritysten yhteisesti rahoittama, yritysvetoinen oppisopimusmarkkinoiden kehittämisen ja edistämisen vastuu-organisaatio.

Oppisopimuskoulutuksen asemaa ja sen kehittymistä yhteiskunnassa parantaisi yritysvetoinen valtakunnallinen oppisopimuksen kehittämiskeskus. Keskuksen tehtäviin tulisi kuulua myös työvoimapoliittisen koulutuksen kehittäminen. Uusi oppisopimuksen valtakunnallinen kehittämiskeskus tulisi rahoittaa opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön budjeteista esim. 60—70 % ja loppu toiminnan rahoitus kerättäisiin yrityksiltä. Keskuksen toimintaan tulisi sitouttaa keskeiset yrittäjäjärjestöt. Keskuksen rooli olisi kehittää nuorten oppisopimusmarkkinoita valtakunnallisesti ja oppisopimuskoulutusta kouluttautumisväylänä, toimia oppisopimuskoulutuksen valtakunnallisena kehittämisen vastuuorganisaationa. Oppisopimustoimistot ja -keskukset toimisivat nykyisen mallin mukaan.

Suomesta puuttuu oppisopimuskoulutuksen markkinat eli valtakunnallinen oppisopimuspaikkojen välitys, sama koskee myös työvoimapoliittisen koulutuksen työpaikkojen hankintaa. Valtakunnallisen oppisopimuskeskuksen tehtävänä on siis kaiken yrityslähtöisen koulutuksen edistäminen Suomessa. Järjestelmällä tuotaisiin tehokkuutta oppisopimuskoulutusjärjestelmään, kun oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja koulutuspaikan tarjoajat kohtaisivat helpommin. Alan kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa yritysvetoisena toimintana takaisi oppisopimuskoulutuksen ja työvoimapoliittisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden. Samalla se varmistaisi opetuksen sisältöjen kehittämistä yritysten ja työelämän tarpeiden mukaisesti Kun keskus toimii irrallaan oppilaitoksista, valvoo se myös opetuksen laatua työelämälähtöisesti. Kehittämiskeskuksen perustaminen vapauttaisi oppisopimustoimistojen ja -keskusten resursseja niiltä osin kuin toimistot tekevät oppisopimuspaikkojen hankintaa. Vapautuvaa työpanosta voitaisiin suunnata varsinaisen koulutuksen ohjaamiseen ja suunnitteluun.

Esitän valtakunnallisen oppisopimuksen kehittämiskeskuksen perustamista vaiheittain, siten että 1. vaiheessa toteutettaisiin rakennusalan valtakunnallinen oppisopimuksen kehittämiskeskus. Tämän toiminnan tulosten perusteella vuoden kuluttua lisättäisiin resursseja laajentaa keskuksen toiminta muille toimialoille. Nyt esitetyllä määrärahalla pystytään kustantamaan 2014 toiminnat. 2014 olisi toiminnan pystyyn nostamista ja yritysrahoituksen varmistamista. Toiminta aloitettaisiin vuoden 2015 alusta tavoitteena valtakunnalliset kokonaispalvelut.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 1 300 000 euroa valtakunnallisen oppisopimuksen kehittämiskeskuksen perustamiseen Kouvolaan ja verkostojen rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Jari Lindström /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps