TALOUSARVIOALOITE 205/2014 vp

TAA 205/2014 vp - Eeva-Maria Maijala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ivalon ja Nellimin välisen tieosuuden parannustöihin

Eduskunnalle

Inarin kunnassa sijaitsevan Nellimin kylän ja Inarin kuntakeskuksen, Ivalon kirkonkylän, välisen maantien kunto on herättänyt paljon huomiota kuluneina vuosina. Esimerkiksi saamelaiskäräjät sekä alueen kolttaneuvosto ovat pitäneet tärkeänä, että tien kuntoa lähdettäisiin parantamaan.

Nellimin kylän asukkaille tien pitäminen turvallisessa kunnossa on elinehto. Nellim tunnetaan kulttuurien kohtaamispaikkana. Paikallisen suomalaisasutuksen lisäksi Nellimin kylä on kolttasaamelaisten keskeinen asuinalue, ja alueen infrastruktuurin parantaminen edistäisi myös heidän sekä alueella asuvien inarinsaamelaisten perustuslaissa taattuja edellytyksiä oman kielen ja kulttuurin ylläpitoon ja kehittämiseen. Tiellä on myös huomattava merkitys alueen matkailuelinkeinon kehittämisen kannalta.

Tieosuus Ivalon ja Nellimin välillä on Ivalosta Akujärven kylälle saakka kantatietä 91 ja Akujärveltä eteenpäin maantietä 969. Noin 43 kilometriä pitkä tieyhteys on paikoitellen erittäin huonossa kunnossa. Etenkin kelirikkoaikana tämä mutkainen soratie on todella vaarallinen ajettava. Paikallisten ihmisten mukaan ulosajoja tapahtuu usein, ja kuluneen talven aikaan tie on ollut liukas eikä jäistä pintaa ole sorattu riittävästi. Mikäli koko tieosuudelle ei voida kerralla tehdä peruskorjausta, niin ainakin pahimmat vaaranpaikat tulisi korjata mahdollisimman pian.

Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä kysyi Ivalon ja Nellimin välisen maantien peruskorjauksesta ja päällystämisen käynnistämisestä kirjallisella kysymyksellä (KK 715/1999 vp) marraskuussa 1999. Tuolloinen liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen vastasi siihen mm., ettei tietä aiota päällystää, mutta sorapintainen osuus pidetään liikennekelpoisena kunnossapitotoimin. Perusteluina hän viittasi mm. siihen, että Ivalon ja Raja-Joosepin välinen tiehanke on vireillä ja "perustienpidon rahoitusta ei ole järkevää kohdistaa kahden ison vierekkäisen hankkeen toteuttamiseen".

Toukokuussa 2013 tekemääni kirjalliseen kysymykseen (KK 436/2013 vp) antamassaan vastauksessa liikenneministeri Merja Kyllönen totesi: "Akujärven ja Nellimin kylän välisen maantien soratieosuuksien parantamisen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa, mutta parantamista olisi mahdollista tehdä myös pienemmissä osissa rahoituksen saannin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaisi tien jyrkkien mutkakohtien suoristamista siten, että vanhaa tieosuutta käytettäisiin uuden valmistumiseen saakka."

Keskustelua Akujärven ja Nellimin välisen tieosuuden perusparantamisen osalta on käyty pitkään. Tien kunto ei ole tietenkään kuluneina vuosina parantunut, vaan päinvastoin tarve peruskorjaukseen on entistä suurempi. Tien parantamiseen ei ole saatu työllisyys- eikä EU-rahoitusta eikä Lapin ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksella ole katsottu mahdolliseksi toteuttaa hanketta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalon ja Nellimin välisen tieosuuden vaarallisimpien kohtien korjaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eeva-Maria Maijala /kesk

​​​​