TALOUSARVIOALOITE 207/2013 vp

TAA 207/2013 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hälvälän harjoitusalueen puhdistustöiden käynnistämiseen

Eduskunnalle

Hennalan varuskunta Lahdessa lakkautetaan osana puolustusvoimauudistusta vuoden 2014 lopussa. Tuolloin jää käyttämättömäksi myös Hollolan alueella sijaitseva Hälvälän harjoitusalue ja ampumarata. Puolustusvoimat on ilmoittanut, että alueesta luovutaan eli se ei jää tulevaisuudessa puolustusvoimien käyttöön.

Hälvälän harjoitusalueen koko on 680 hehtaaria. Hälvälässä on ampumaratoja pistooleille, haulikoille, kivääreille, rynnäkkökivääreille sekä singoille. Useammasta ampumaradasta koostuvalla alueella on järjestetty mm. sotilaiden MM-kilpailuja, haulikkolajien ja 300 metrin kiväärilajien MM-kilpailuja, SM-ammuntakilpailuja sekä sotaharjoituksia ja maanpuolustuskursseja.

Puolustusvoimien ja Päijät-Hämeen liiton edustajista koostuva työryhmä pohtii tämän vuoden loppuun asti miten Hälvälän harjoitusaluetta voitaisiin jatkossa hyödyntää. Jotta puolustusvoimat voivat luopua alueesta turvallisesti, on alueella suoritettava laaja puhdistusoperaatio, sillä sieltä on raivattava maastoon jääneet lyijyt ja metalleja sisältävät tyhjät hylsyt. Hollolan kunta on kiinnostunut alueesta, sillä sitä voitaisiin hyödyntää asuntorakentamiseen. Puhdistustyön kustannuksia ei ole ilmeisesti vielä tarkasti kartoitettu.

Metsähallitus omistaa Hälvälän maapohjan, Senaattikiinteistöt omistaa kiinteistöt ja Puolustusvoimat on vuokralla. Lain mukaan maaperän puhdistus kuuluu puolustusvoimille. Maakuntaliitto on tehnyt selvitystä voisiko puhdistukseen hakea erillisrahoitusta EU-tukien kautta, mutta on todennäköistä ettei rahoitus sitä kautta onnistu, koska vastuu alueen puhdistuksesta kuuluu valtiolle. Alueen puhdistaminen on tärkeää myös pohjavesien suojelemisen näkökulmasta. Hälvälä kuuluu pohjavesialueiden luokitusjärjestelmässä luokkaan 1 ja toimii myös pääkaupunkiseudun varavesialueena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 500 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Hennalan varuskunnan Hälvälän harjoitusalueen puhdistustöiden käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps