TALOUSARVIOALOITE 211/2013 vp

TAA 211/2013 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Lahden ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946. Yhdistys toimii kansalais- ja lastensuojelujärjestönä ja sen tarkoituksena on tukea vanhemmuutta ja perhettä erilaisissa elämäntilanteissa sekä ehkäistä ja katkaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltakierrettä. Yhdistyksen toiminta painottuu kolmelle erityisosaamisen alueelle, joita ovat vauvaperhetyö, perhetyö sekä perheväkivalta- ja kriisityö. Näiden alueiden sisällä toiminta jakautuu lukuisiin erilaisiin toimintamuotoihin, joiden avulla tarjotaan palveluja niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin sekä naisille että miehille. Yhdistyksellä on 5 toimipistettä.

Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Lahden ensi- ja turvakoti ry on myös valtakunnallinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista käytännössä valtaosa suuntautuu Päijät-Hämeeseen. Yhdistys näkee seutuyhteistyön lisäämisen palvelujen tuottamisessa tärkeänä tulevaisuudessakin.

Lahden ensi- ja turvakodin toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä mielenterveystyö. Yhdistys tarjoaa turvaa ja tukea kellon ympäri muun muassa toimipisteiden, erilaisten tapahtumien sekä päivystävän kriisipuhelimen kautta.Ensi- ja turvakotityön osalta kunnat maksavat palveluista käytön mukaan ja rahoittavat siten toimintamenoista noin puolet. Lisäksi RAY avustaa toimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps