TALOUSARVIOALOITE 211/2014 vp

TAA 211/2014 vp - Pirkko Mattila /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen turvaamiseen ja lomaoikeuden laajentamisen suunnitteluun

Eduskunnalle

Maaseudulla eletään monella tapaa murrosaikoja. Maatalousyrittäjien määrän vähenemisen myötä tilakoot suurenevat ja työmäärä sekä työn rasittavuus lisääntyy. Epävarma tulevaisuus lisää henkistä rasittavuutta. Siten tarve loman pitämiseen ja työstä irrottautumiseen on entistä tärkeämpää. Maatalousyrittäjä on pääsääntöisesti kiinni työssään seitsemänä vuorokautena viikossa.

Työssä jaksamisen parantamiseksi ja muiden ammattiryhmien tasapuolisuuden kohtaamiseksi tulee maatalouteen kotieläintiloille luoda juhlapyhävapaajärjestelmä. Tämä tarkoittaisi sitä, että joka vuosi viljelijä saisi yhden juhlapyhävapaapäivän. Kun niitä karttuisi viisi päivää viiden vuoden aikana, viljelijällä olisi sitten oikeus pitää juhlapyhävapaa vuoden jonkun juhlapyhän aikaan. Esimerkiksi jouluna, uutena vuotena, loppiaisena, pääsiäisenä, juhannuksena tai pyhäinpäivän aikaan. Aluksi järjestelmä tulisi porrastaa, jotta ikääntyneimmät viljelijät pääsevät ensin, ja siitä vähitellen laajentaa koko viljelijäkuntaan. Tämä lisää merkittävästi lomittajien tarvetta, joten sitä ei ole mahdollista kerralla ulottaa kaikille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.80.40 lisäyksenä 2 000 000 euroa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen turvaamiseen ja lomaoikeuden laajentamisen suunnitteluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Mattila /ps

​​​​