TALOUSARVIOALOITE 212/2013 vp

TAA 212/2013 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry toimii näkövammaisten etu- ja palvelujärjestönä Päijät-Hämeessä. Yhdistys on perustettu vuonna 1943. Yhdistys on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n jäsenjärjestö.Tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman moni yhdistyksen alueella asuva näkövammainen. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vähentää näkövamman haittavaikutuksia edistämällä palvelujen ja tiedonsaannin esteettömyyttä yhteiskunnassa sekä harjoittamalla itse tiedottamista näkövammaisille saavutettavassa muodossa. Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa näkövammaisille sisältörikas ja tasavertainen elämä. Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n jäsenmäärä on tällä hetkellä runsaat 600. Joukossa on noin 540 varsinaista jäsentä ja lisäksi kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka näkövammasta on hänelle todistetusti olennaista haittaa. Yhdistys tukee näkövammaisia ja pyrkii avustamaan heitä tietoteknisesti, auttamaan asioiden hoidossa ja tukemaan arkea sekä vapaa-aikaa. Työtä tehdään koulutettujen työntekijöiden sekä vapaaehtoisten voimin. Yhdistyksellä on myös Lepola-niminen virkistystila, jonka ylläpito edellyttää taloudellista tukea. Lepolassa järjestetään monimuotoista toimintaa; muun muassa opinto- liikunta- ja virkistysleirejä sekä erilaisia tapahtumia ja illanviettoja ympäri vuoden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps