TALOUSARVIOALOITE 213/2013 vp

TAA 213/2013 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan

Eduskunnalle

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n piiriin kuuluvat Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan paikallisyhdistykset. Yhdistyksillä on yhteensä noin 350 jäsentä. Etelässä sijaitsevaksi yhdistykseksi Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheisen ry:n toiminta-alue on poikkeuksellisen suuri. Yhdistyksessä työskentelee kaksi päätoimista työntekijää, mutta muuten toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Kesällä 2013 yhdistys joutui sulkemaan ovensa 2,5 kuukaudeksi, jotta varat riittäisivät loppuvuodelle. Työntekijät olivat tuon ajan lomautettuina. Yhdistyksen rahoituksesta vastaa RAY sekä Lahden kaupunki. Päijät-Hämeen omaishoitajat ja Läheiset ry on toiminut vuodesta 1999 lähtien ja se kuuluu valtakunnalliseen omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:hyn.

Paikallisyhdistysten toimintaan kuuluu tukea omaishoitajia erilaisen virkistystoiminnan, retkien ja vertaistuen avulla. Lisäksi yhdistykset tarjoavat omaishoitajille ohjausta, neuvontaa sekä etujen valvontaa.

Omaishoitajien asema on jo pitkään Suomessa ollut täysin ala-arvoinen. Tuen saajat ovat kunnasta riippuen eriarvoisessa asemassa, sillä tuen maksu on kunnan vastuulla. Tähän ei ole vielä saatu parannusta. Hallitusohjelmassa todetaan, että omaishoitajien ja hoidettavien yhden-vertaisuutta parannetaan tällä vaalikaudella yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Hallitus lupaa ohjelmassaan myös, että omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään sekä omaishoitajien jaksamista tuetaan kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia.

Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toiminta tarjoaa monelle alueen omaishoitajalle tervetullutta ja työssä jaksamisen kannalta erittäin tärkeää vertaistukea ja virkistystä. Tällaiseen toimintaan panostaminen tukee hallitusohjelman tavoitteiden eteenpäin viemistä sillä välin kun yhtenäistä rahoitusmallia vielä joudutaan odottamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps