TALOUSARVIOALOITE 213/2014 vp

TAA 213/2014 vp - Silvia Modig /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen YTHS:n vuokrakustannusten korvaamiseen

Eduskunnalle

Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) on yksi tärkeimpiä opiskelijan saamia palveluja. YTHS:n tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn (2012) mukaan noin 90 % opiskelijoista antoi kokonaisarvosanaksi YTHS:lle vähintään hyvän (asteikko: erinomainen—huono). YTHS on yksi parhaiten toimivista perusterveydenhuollon osista.

YTHS on avainasemassa myös työurien pidentämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelijoiden sairastavuutta ja työkyvyttömyyden syntymistä voidaan ehkäistä kattavalla opiskelijahuollolla. (Ahtela, 2010.) YTHS:llä on paras asiantuntemus nimenomaan opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä, ja se pyrkii toiminnallaan nimenomaan ennaltaehkäisevään hoitoon.

YTHS:n kokonaisrahoitus on riippuvainen valtion avustuksesta vuokrakustannusten korvaamiseksi. YTHS:n Kelan rahoitusosuudelle on säädetty kansanterveyslaissa enimmäismäärä 63 %, joten jos jonkun muun osuuden leikkauksen kautta kokonaisrahoitusta pienennetään, myös Kelan täytyy pienentää rahoitustaan. Leikkaamalla vuokrakustannusten korvauksen avustusta heikennetään YTHS:n toimintakykyä ja siten opiskelijoiden terveydenhuoltoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.70.58 lisäyksenä 3 777 000 euroa palauttaakseen YTHS:lle avustuksen vuokrakustannusten korvaamiseen vuoden 2014 tasolle.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Silvia Modig /vas

​​​​