TALOUSARVIOALOITE 214/2013 vp

TAA 214/2013 vp - Anne Louhelainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vesijärven tilanteen parantamiseen

Eduskunnalle

Lahden Vesijärvi on Kymijoen vesistön järvi, joka sijaitsee Päijät-Hämeessä ensimmäisen ja toisen Salpausselän välissä. Vesijärvi on Suomen vanhimpia järviä, jolla on monipuolinen ja harvinainen kasvisto ja eläimistö. Vesijärveen laskettiin Lahden teollisuuden vesiä jo 1900-luvun alkupuolella. Lisäteollistuminen ja etenkin kaupungin jätevesien suora laskeminen aiheutti sen, että järvi oli erittäin rehevöitynyt 1960- ja 1970-luvuilla. Vesijärveen kohdistuu edelleen runsaasti sekä ulkoista että sisäistä ravinnekuormitusta. Vesijärveen valuma-alueelta ja ilmakehästä saapuva vuotuinen fosforikuorma on huomattava. Viime vuosina tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa jokien ja ojien sekä hulevesien ja laskeuman tuomat ravinnekuormitukset.

Vuosien 2012—2015 Vesijärvi-ohjelman tavoitteena on edistää Vesijärven ja muiden Lahden talousalueen vesien hoitoa. Ohjelma on suoraa jatkoa ensimmäiselle, vuodet 2009—2011 käsittäneelle ohjelmalle. Rahoituksesta vastaavat Vesijärven kunnat Lahti, Hollola ja Asikkala 70 prosentin verran ja yksityissektori 30 prosentin verran. Yhteistyökumppanuuksia on sovittu alueen yritysten kanssa, mutta myös vapaaehtoistoimintaa tarvitaan edelleen. Tänä keväänä Vesijärvi-säätiö on hankkinut myös rahankeräysluvan ja kerää varoja myös kansalaisilta Päijät-Hämeen alueella. Kerätyt varat käytetään viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä Enonselän hapetuslaitteiden kustannuksiin, maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin ja järven hoitoon liittyvien niittojen tekoon.

Kuntien talouden ajautuessa yhä suurempaan ahdinkoon on valtion tuki Vesijärven pelastamiselle ensiarvoisen tärkeää. Varsinkin käynnissä olevan ohjelmakauden lähestyessä loppuaan olisi myös valtion tukea hyvä lisätä, jotta ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja uusi ohjelmakausi päästään jälleen edellisen perään aloittamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 400 000 euroa Vesijärven tilanteen parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • James Hirvisaari /ps