TALOUSARVIOALOITE 214/2014 vp

TAA 214/2014 vp - Silvia Modig /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen turvakotitoiminnan menoihin

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan Suomessa 100 000 naista on vuosittain puolisonsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai sillä uhkailun kohteena (STM 2008:9). Lievistä ja perusmuotoisista kotitalouksissa tapahtuneista pahoinpitelyistä 71 % kohdistuu naisiin ja 15 % miehiin, loput alle 15-vuotiaisiin lapsiin. Puolison surmaamien uhrien määrä on pysynyt vakaana koko 2000-luvun. Perheväkivaltaan kuolee hieman yli 20 naista vuosittain (Optula verkkokatsauksia 12/2009).

Suomi allekirjoitti vuonna 2011 Istanbulissa Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Sopimuksen noudattaminen edellyttää turvakotipaikkojen kasvattamista nykyisestä noin sadasta turvakotipaikasta 530 paikkaan.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut lähisuhde- ja perheväkivallan sekä seksuaalisen väkivallan uhrien palvelujen kehittämiseen sekä turvakotipaikkojen lisäämiseen ja alueellisesti tasaisempaan jakamiseen heidän auttamisekseen. Hallitus on sitoutunut myös naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanoon. Vuoden 2015 alusta turvakodit siirtyvät kunnilta valtion vastuulle. Täyttääkseen Istanbulin sopimuksen kriteerit Suomen tulisi viisikertaistaa turvakotipaikat. Uusia turvakoteja perustettaessa tulee myös ottaa huomioon alueellinen kattavuus sekä tilojen esteettömyys. Nykyinen 8 miljoonan euron määräraha ei kata turvakotitoiminnan tarvittavaa laajentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.52 lisäyksenä 4 000 000 euroa turvakotien nykytoiminnan turvaamiseen ja turvakotipaikkojen määrän nostamiseen asteittain 530 paikkaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Silvia Modig /vas
  • Eila Tiainen /vas

​​​​