TALOUSARVIOALOITE 215/2014 vp

TAA 215/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion talousarvion alijäämän parempi ennakointi

Eduskunnalle

Valtion kuluvan vuoden talousarvion alijäämä osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Sama on toistunut useampana vuonna. Ensi vuodelle alijäämän ennakoidaan olevan 4,5 mrd. euroa.

Tiedossa ei kuitenkaan ole mitään sellaisia talousennusteita tai ratkaisuja, jotka puhuisivat alijäämän kolmen miljardin euron alenemisesta edellisvuoteen. Päinvastoin, esimerkiksi työttömyys jatkaa kasvuaan. Myös talousennusteet ensi vuodelle ovat vaatimattomia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvion yleisperusteluihin maininnan, että hallitus varautuu siihen, että vuoden 2015 alijäämän ennakointiin sisältyy suuria epävarmuustekijöitä ja että alijäämä voi olla huomattavasti, jopa miljardi euroa suurempi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​