TALOUSARVIOALOITE 216/2013 vp

TAA 216/2013 vp - Eeva-Maria Maijala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen on varattu vuoden 2014 talousarvioesityksessä 3 800 000 euroa. Selvitysosan tekstin mukaan: "Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2014 toteutuvien suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, vahinkomäärät ovat tiedossa vasta vuonna 2015. Vahinkojen suuruutta pyritään pienentämään suurpetojen hoitosuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla."

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve oli vuonna 2012 kaikkiaan 7 330 000 euroa. Tulevana vuonna petovahinkojen määrä tulee vain kasvamaan, koska petopolitiikan suuntaa ei ole edelleenkään riittävästi muutettu. Ei ole tarkoituksenmukaista, että petovahinkojen korvaussummaa joudutaan jatkuvasti lisätalousarvioilla korottamaan ja pitämään petovahingoista kärsiviä vuosittain jännityksen tilassa, korvaako valtiovalta suojelemiensa petojen ihmisten omaisuudelle ja elinkeinolle aiheuttamat vahingot.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 3 200 000 euroa suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eeva-Maria Maijala /kesk