TALOUSARVIOALOITE 216/2014 vp

TAA 216/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Arvonlisäveron tuottoarvion vähentäminen

Eduskunnalle

Valtion kuluvan vuoden talousarvion arvonlisäverokertymää on jouduttu alentamaan kummassakin lisätalousarviossa yhteensä yli 400 miljoonaa euroa. Alun alkaenkin oli selvää, että kertymä arvioitiin varsinaista talousarviota laadittaessa liian positiivisesti.

Ensi vuonna arvonlisäverokertymän oletetaan olevan 16 932 000 000 euroa. Kuitenkin ennuste yksityisen kulutuksen kasvusta uhkaa jäädä kolmannekseen aiemmin arvioidusta. Se heijastuu vääjäämättä myös verokertymään. Lisäksi taloudessa on paljon muita riskitekijöitä. Siksi talousarvio on laadittu monen keskeisen tekijän suhteen epärealistisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  11.04.01 200 000 000 euroa arvonlisäveron arvoidusta tuotosta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​