TALOUSARVIOALOITE 217/2014 vp

TAA 217/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion velkaantumisen aiheuttama korkoriski

Eduskunnalle

Valtio velkaantuu huimaa vauhtia. Vuoden 2008 hieman yli 50 miljardin euron kokonaisvelka nousee 100 miljardiin euroon ollen siten kaksi kertaa valtion vuosibudjetin suuruinen. Valtion lisäksi myös kunnat velkaantuvat. Kun valtio leikkaa menojaan, vaikutus kertaantuu kuntataloudessa. Myös yksityistalouksissa piilee velkapommi. Suomi ottaa velkaa jo toisten vastuiden vuoksi. Näin yleinen velkaantuminen kasaa valtavia riskejä koko kasantalouteen ja yhteiskuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon osaston  15 perusteluihin maininnan, että Suomi ei jatkossa ota uutta velkaa muiden valtioiden talousvastuiden vuoksi eikä vaaranna parasta luottoluokitustaan ottamalla kohtuuttomia riskejä muiden puolesta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​