TALOUSARVIOALOITE 219/2014 vp

TAA 219/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan vähentäminen Ulkopoliittiselta instituutilta

Eduskunnalle

Suomen eduskunta perusti kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen, Ulkopoliittisen instituutin, satavuotisjuhlaistunnossaan kesäkuussa 2006, ja se huolehtii instituutin perusrahoituksesta.

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Se julkaisee raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Vuosien 2014—2016 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joissa yhdessä tutkitaan erityisesti Euroopan unionin itäistä naapurustoa ja Venäjää.

Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Upin tutkijat kommentoivat medioissa ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat ja ohjelmajohtajat ovat viime aikoina, esimerkiksi Ukrainan kriisiin liittyen, esitelleet tiedotusvälineissä ensisijaisesti omia mielipiteitään ja muokanneet niiden pohjalta yleistä mielipidettä pinnallisen median tukena. Upin tutkijat ovat vähemmän tuottaneet relevanttia tietoa päätöksentekijöille tai kertoneet tutkimustensa tuloksista suurelle yleisölle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  21.30.01 1 000 000 euroa Ulkopoliittiselle instituutille ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​