TALOUSARVIOALOITE 22/2013 vp

TAA 22/2013 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nokialla sijaitsevan Häpesuon kaatopaikan puhdistamiseen

Eduskunnalle

Nokian keskustassa on vuonna 1964 lakkautettu Häpesuon kaatopaikka. Kaatopaikka sijaitsee Nokian kaupungin vesilaitoksen vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Suurin osa Nokian kaupungin verkostovedestä saadaan tältä alueelta. Kaatopaikan päälle on 1970-luvulla rakennettu yritysten liikerakennuksia.

Nykyisten säännösten mukaan uusien toimitilojen rakentaminen kaatopaikan päälle ei ole sallittua. Alueen asemakaavan muutos on vahvistettu. Kaatopaikan olemassaolo keskustassa pohjavesialueella ja kunnallisteknisen verkoston alla on todettu suureksi ympäristöriskiksi kaupungissa ja ympäröivällä alueella. Nokian kaupungin tavoitteena on kaivaa kaatopaikka pois nyt, kun kaavamuutoksen kautta on siihen mahdollisuus.

Alueen puhdistaminen on välttämätöntä, jotta pohjaveden pilaantumisriskiä saadaan olennaisesti pienennettyä. Kunnostaminen mahdollistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen ja luo runsaasti sekä rakentamisaikaisia työpaikkoja että pysyviä liike- ja yritystoiminnan työpaikkoja.

Kaatopaikan kunnostuksen kustannukset ovat tehdyn selvityksen mukaan 12,4 miljoonaa euroa. Kunnostus on tarkoitus toteuttaa kolmen vuoden aikana vuoteen 2016 mennessä. Kaatopaikka-alueen kehittämiseen tulee osoittaa valtion rahoitusta sekä pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen että aluetta palveleviin työllisyysperusteisiin investointeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 2 500 000 euroa Nokialla sijaitsevan Häpesuon kaatopaikan puhdistamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Alatalo /kesk