TALOUSARVIOALOITE 22/2014 vp

TAA 22/2014 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3

Eduskunnalle

Pirkanmaan maakunnalle on erityisen tärkeää alueen kilpailukyvyn parantaminen ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Tämä edellyttää liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettavien määrärahojen korotusta. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen.

Valtatiellä 3 yhteysvälillä Tampere—Vaasa on isoja puutteita liikenneturvallisuudessa ja sujuvuudessa. Tie on kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna tuntuvasti muita valtateitä vaarallisempi. Liikenteen sujuvuutta heikentävät erityisesti tiheässä olevat liittymät ja monet tavoitetasoa 100 km/h alhaisemmat nopeusrajoitukset. Tien laatutaso vaihtelee myös voimakkaasti eri osuuksilla, eikä se täytä valtakunnallisen päätieverkon sujuvuus- ja turvallisuusvaatimuksia.

Yhteysvälin kokonaisinvestoinnin kustannukset ovat 185 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät myös yhteysvälillä tehtävät Laihian risteysjärjestelyt, joiden rahoitus on esitetty toteutettavaksi valtion talousarviossa vuodesta 2015 lähtien. Koko yhteysvälin uudelleenarviointi on meneillään ja valmistuu kuluvan vuoden lopussa. Valtion rahoituksen tarve vuonna 2015 valtatien 3 Hämeenkyrön ohitustieinvestoinnin aloittamiseksi on 2,0 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hämeenkyrön ohitustien aloittamiseen valtatiellä 3.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​