TALOUSARVIOALOITE 220/2013 vp

TAA 220/2013 vp - Silvia Modig /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Turvakotijärjestelmän valtakunnallistaminen

Eduskunnalle

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on ongelma, joka kuuluu monen lapsen, naisen ja miehen arkipäivään. Vuonna 2007 poliisin tietoon tuli 3 605 perheväkivaltarikosta, joista 2812 olivat parisuhdeväkivaltatapauksia. Parisuhdeväkivallan uhreista 86 prosenttia oli naisia (OM 2009:11).

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan Suomessa 100 000 naista on vuosittain puolisonsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai sillä uhkailun kohteena (STM 2008:9). Lievistä ja perusmuotoisista kotitalouksissa tapahtuneista pahoinpitelyistä 71 % kohdistuu naisiin ja 15 % miehiin, loput alle 15-vuotiaisiin lapsiin. Puolison surmaamien uhrien määrä on pysynyt vakaana koko 2000-luvun. Perheväkivaltaan kuolee hieman yli 20 naista vuosittain (Optula verkkokatsauksia 12/2009).

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on kaikkien ikä-, koulutus- ja sosiaaliryhmien ongelma. Ilmiötä salataan ja vain pieni osa perheväkivallasta tulee poliisin tietoon. Erityisesti ylemmissä sosiaaliryhmissä se pysyy piilossa.

Suomi allekirjoitti vuonna 2011 Istanbulissa Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Sopimuksen noudattaminen edellyttää turvakotipaikkojen kasvattamista noin 530 paikkaan.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut lähisuhde- ja perheväkivallan sekä seksuaalisen väkivallan uhrien palvelujen kehittämiseen, sekä turvakotipaikkojen lisäämiseksi ja alueellisesti tasaisemmaksi jakamiseksi heidän auttamisekseen. Hallitus on sitoutunut myös naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  28.90 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää turvakotijärjestelmän valtakunnallistamista vuodesta 2014 alkaen siten, että turvakotipaikkojen määrä nostetaan asteittain nykyisestä 125 paikasta 530 paikkaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Silvia Modig /vas
  • Eila Tiainen /vas
  • Ritva Elomaa /ps
  • Tuija Brax /vihr
  • Anne Louhelainen /ps
  • Katri Komi /kesk
  • Anni Sinnemäki /vihr