TALOUSARVIOALOITE 223/2013 vp

TAA 223/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen poliisin resurssien turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla

Eduskunnalle

Harvaan asutuilla alueilla kärsitään jo kroonisesta turvallisuusvajeesta. Poliisin resurssit ovat aivan liian niukat. Samaan aikaan esimerkiksi rajavartioston ja tullin resursseja karsitaan samoilla maantieteellisillä alueilla. Sen lisäksi poliisiorganisaatioita uudistetaan toistuvasti niin, että hallinto on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tämä kaikki uhkaa jo oleellisella tavalla kansalaisten turvallisuutta ja aiheuttaa alueellista eriarvoistumista jopa välttämättömien peruspalveluiden suhteen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin resurssien turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr