TALOUSARVIOALOITE 225/2013 vp

TAA 225/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen kunnille

Eduskunnalle

Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) haki tänä vuonna 108 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 141,9 miljoonaa euroa. Keskimäärin korotusta haettiin noin 147 euroa asukasta kohden. Tänä vuonna korotukseen on käytettävissä enintään 20 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna hakemusten aikaisempaa suurempaan määrään on vaikuttanut kuntatalouden yleinen heikentyminen ja julkisen talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimet.

Hakemusten määrä ja niiden loppusumma osoittavat, että kuntatalous on kriisiytymässä. Sen lisäksi täytyy ottaa huomioon kuntien ja seutukuntien talouden voimakas erilaistumiskehitys.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen kunnille.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr