TALOUSARVIOALOITE 225/2014 vp

TAA 225/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suomi—Venäjä-seuran toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Suomi—Venäjä-seura koostuu keskusjärjestöstä, viidestä piirijärjestöstä ja 248 paikallisosastosta. Jäseniä on noin 14 000. Pohjois-Suomen piirissä on 40 toimivaa paikallisosastoa, joissa n. 2 500 henkilöjäsentä. Piirin ja osastojen yhteisöjäseninä on järjestöjä, yrityksiä ja monet kunnat ja kaupungit ovat jäseniämme.

Pohjois-Suomen piirille ja sen osastoille on ominaista suorat suhteet Venäjän lähialueelle; Murmanskin alueelle, Karjalan tasavaltaan ja Arkangeliin. Toimivat ystävyyskuntasuhteet, joita pidetään yllä edellä mainittujen alueiden lisäksi myös mm. Kronstadtiin ja Cherepovetsiin, vahvistavat maittemme välistä kahdenkeskistä yhteistoimintaa.

Monipuoliseen Venäjä-yhteistyöhön keskittyneen kansalaisjärjestön kaatuminen merkitsisi pehmeiden arvojen vähenemistä Venäjä-yhteistyössä. Leikkauksia tehtäessä huomattava osa kulttuuri- ja kansalaisyhteistyön osaamista menetetään. Kansalaisten vapaaehtoistyötä ei pidä vähätellä. Hyvinkin pienellä rahalla saadaan paljon aikaan eikä julkisen sektorin tarvitse tehdä tätä kaikkea virkatyönä.

Maamme hallitusohjelmaan on kirjattu mm. "Suomi vahvistaa tiiviitä, laaja-alaisia ja monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa… Lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa jatketaan ja uudistetaan… Rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen on jatkossakin Suomelle tärkeää." Itse asiassa ystävyysseurojen määrärahoista leikkaaminen on vastoin hallitusohjelman kirjausta.

Monet seuran toiminnot ovat maan hallituksen voimassa olevassa Venäjä-ohjelmassa. Eduskunta on muutoinkin korostanut laajan Venäjä-yhteistyön merkitystä ja antanut aina tukensa Suomi-Venäjä-seuran toiminnalle ja sen valtionavulle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 300 000 euroa Suomi—Venäjä-seuran toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr