TALOUSARVIOALOITE 23/2013 vp

TAA 23/2013 vp - Sirkka-Liisa Anttila /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki—Pori -tiehankkeen lisätöihin

Eduskunnalle

Valtatie 2 toimii päätieyhteytenä pääkaupunkiseudulta Satakuntaan sekä osiin Hämettä, Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Tien merkitystä korostaa se, että Helsingin ja Porin väliltä puuttuu suora ratayhteys. Tiellä on oleellinen merkitys vaikutusalueensa elinkeinoelämän kehittämisessä sekä erityisesti tuonti- ja vientikuljetusten hoidossa Helsingin, Porin ja Rauman satamiin.

Valtatietä 2 eli Pori—Helsinki yhteyttä korjattiin vuonna 2012 noin 8 miljoonalla eurolla Karkkila—Loukku-välillä. Loukusta Forssan suuntaan, välillä Loukku—Mustakallio valtatien levennystä jatketaan vuonna 2013 noin 5 km matkan 2 miljoonan euron lisämäärärahalla. Tämä osa valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Seuraavassa vaiheessa aloitettua korjausta on tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen Forssan eteläpuolella Loukku—Häiviä välillä ja Humppilassa. Ne ovat vuonna 2010 valmistuneessa tiesuunnittelussa todettu kiireellisiksi ja vaikutuksiltaan tehokkaimmiksi. Molemmilla osuuksilla tiesuunnitelma on valmis. Loukku—Häiviä osuuden lisärahoituksen tarve on 8 miljoonaa euroa. Humppilan osuuden kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa. Valtatien 2 liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantamista tulee jatkaa yhtäjaksoisesti Loukku—Mustakallio - jakson valmistuttua. Rahoitustarve on yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Alueen kunnat ja Hämeen liitto ovat pitäneet Karkkila—Humppila-välin parantamista erittäin tärkeänä. Hankkeen edistämiseksi Forssan kaupunki ja Hämeen liitto ovat rahoittaneet tien suunnittelua. Rakentamisen kustannuksiin eivät kunnat pysty osallistumaan.Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa valtatien 2 parantamiseen välillä Karkkila—Humppila.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Johannes Koskinen /sd
  • Timo Heinonen /kok
  • Tarja Filatov /sd
  • James Hirvisaari /ps
  • Sanni Grahn-Laasonen /kok
  • Ismo Soukola /ps
  • Anne Louhelainen /ps