TALOUSARVIOALOITE 23/2014 vp

TAA 23/2014 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi

Eduskunnalle

Valtatie 9 on poikittaisyhteytenä tärkeä Suomen valtatieverkon osa, mutta tällä hetkellä se on pahasti ruuhkautunut ja liikenneturvallisuus on vaarantunut. Alasjärvi—Orivesi-yhteysväli sijoittuu kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen. Liikennekuolemia on ollut keskimäärin yksi vuodessa. Liikennemäärät ovat yhä kasvussa, ja Tampereen Nurmi-Sorilan maankäytön kasvun ennustetaan kolminkertaistavan liikenteen Alasjärven ja Aitovuoren välillä vuoteen 2030 mennessä.

Valtatien 9 yhteysväli on liikennepoliittisen selonteon vuosien 2016—2022 suunnitteluohjelmassa. Valtatien 9 yhteysvälillä Tampere—Orivesi tulee jo ennen laajempaa investointia toteuttaa liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamista lisääviä teemahankeinvestointeja, kuten ohituskaistoja ja keskikaiteita. Useista parantamista vaativista kohteista on jo tiesuunnitelmat joko valmiina tai työn alla. Koko välin parantaminen yleissuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla maksaa 110 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​